Mikropartivalkollen 2014: Landsbygdspartiet Oberoende – PKJonas

Mikropartivalkollen 2014: Landsbygdspartiet Oberoende

De mikropartier jag tidigare skrivit om i följetongen Mikropartivalkollen 2014 är med all sannolikhet dagsländor som kommer att vara borta om tio år. Det nyandliga partiet Enhet kan förvisso finnas kvar och streta på men det är väl mycket osannolikt att de fått någon form av genomslag. Ett parti som däremot kanske skulle kunna vara något för framtiden om de satsar rätt är Landsbygdspartiet Oberoende. Det parti som tidigare ägde landsbygdsfrågorna, Centerpartiet, är ju faktiskt inte alls lika förknippade med dem längre och det finns därför ett ideologiskt tomrum att göra till sitt för den som är redo att satsa.

Inför förra riksdagsvalet skrev jag om partiet Landsbygdsdemokraterna. Även om de också påstod sig vara ett landsbygdsparti så var de ändå i slutändan främst fokuserade på vargfrågan. Landsbygdsdemokraterna existerar dock inte längre utan uppgick 2012 i Landsbygdspartiet Oberoende.

Jämfört med Landsbygdsdemokraterna är Landsbygdspartiet Oberoende faktiskt ett stort fall framåt och de har ett betydligt bredare program. Dock är även de mycket radikala i vargfrågan och vill inte ha någon frilevande varg i Sverige. Också när det gäller många andra frågor kan man inte anklaga partiet för att vara särskilt grönt. Snarare tycks det ofta präglas av en bakåtsträvande ”Not in my backyard”-attityd och man vill exempelvis införa begränsningar för byggandet av vindkraft.

Bilen är också något av partiets heliga ko, vilket man ju på sätt och vis kan förstå eftersom man på landsbygden är beroende av den på ett helt annat sätt än i staden. I det lokala programmet för Uppsala skriver man bland annat att man vill avskaffa dubbdäcksförbudet som råder på ett par av gatorna i stadens centrum. Betydligt mer svårgenomförbart är nog det nationella målet att sänka bensinpriset för landsbygdsborna. Detta har Landsbygdspartiet Oberoende tänkt genomföra genom att ha skilda skattesatser på bensin beroende på var man bor. I sin informationsfolder skriver man: ”Vi anser att drivmedelsbeskattningen skall vara differentierad och baseras på avståndet till den med kollektivtrafikförsedda tätorten.” Det skulle vara väldigt spännande att se hur ett sådant system fungerade i praktiken. Byråkratin och kontrollapparaten runt den reformen skulle troligen bli något alldeles extra.

Lustigt nog är GMO-frågan den enda fråga där de intagit en för miljörörelsen typisk ståndpunkt. Partiet är där lika restriktiva som i vargfrågan och vill varken att GMO-produkter ska få importeras till eller användas i Sverige. Ställningstagandet motiveras inte närmare och känns även det enbart bakåtsträvande då det är svårt att se vad som egentligen skulle vara ett problem med GMO-tekniken i sig. GMO-motståndet tycks hursomhelst vara något som förenar alla mikropartier.

Landsbygdspartiet Oberoende

På något sätt känns det faktiskt inte som att det är mycket till landsbygdsparti om man i allt eftersträvar att ge landsbygden de fördelar man ser med staden. Man ska ha lika mycket vargar som Stockholms innerstad och landsbygdsbon ska i slutet av månaden ha spenderat ungefär lika mycket pengar på bensin som stadsbon. För att påvisa det absurda i det skulle man kunna föreställa sig partiets motpol Urbanpartiet Oberoende som istället eftersträvar att ge landsbygdens alla fördelar till stadsborna, exempelvis samma låga bostadspriser i staden som på landsbygden.

Nu blev mitt blogginlägg tyvärr ganska negativt. Partiet har dock också en del bra poänger som förtjänar att tas upp. De har rätt i att basservice och kommunikationer givetvis bör kunna upprätthållas även på landsbygden och att utbyggnaden av IT-kommunikation måste sägas vara mycket viktig för landsbygdens framtid. Vidare kan man också, precis som Landsbygdspartiet Oberoende, oroa sig över Sveriges låga självförsörjningsgrad vad gäller livsmedel. I sin informationsfolder sprider de dock tyvärr myten att den är lägre än 50%. Intressant är också partiets förslag till skatteomläggning. Man vill att skatten på naturresurser och energiproducerande anläggningar ska komma kommunerna till del istället för staten. Det är väldigt lätt att se dagens skattesystem som ”naturligt” men det är ju egentligen ganska godtyckligt och en skattereform som den Landsbygdspartiet Oberoende föreslår skulle med ens göra några av de fattigaste kommunerna mycket rika. Även om man inte är för en sådan skatteomläggning kan man ju ändå lite ödmjukt ha sådant i bakhuvudet när man talar om ”orättvisa” Robin Hood-skatter och liknande.

Kanske borde partiet lägga tyngdpunkten på sådant som ovan snarare än att göra sig till megafon för högljudda särintressen som varghat, vindsnurrehaverism och bensinprisgnäll.

Landsbygdsparti på stadens torg
En fördel med mikropartier är att deras partiledare är mer tillgängliga än de etablerade partiernas. Igår bytte jag några ord med partiledaren när Landsbygdspartiet Oberoende stod på Stora Torget i Uppsala.

Här följer WebCite på lite av partiets material utifall partiet ändå skulle bli en dagslända och de ideologiska ställningstagandena behövs i den framtida statsvetenskapliga forskningen om försök att starta upp landsbygdspartier: Partiprogram, valmanifest, informationsfolder.

Tidigare partier i Mikropartivalkollen 2014: Vetenskapliga Partiet, Partiet De Fria, Demokraterna, Enhet, Lifepartiet.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om Politik, Val 2014, Småpartier, Landsbygdspartiet Oberoende, Landsbygdsdemokraterna, Varghatare, Uppsala.

       

       

13 reaktioner till “Mikropartivalkollen 2014: Landsbygdspartiet Oberoende”

 1. Hej
  Styrelsen har också antagit följande ställningstagande i djurskyddsfrågan:
  – omarbetas djurskyddslagen så att detaljreglering försvinner och så att den bättre följer proportionalitetsprincipen
  – Omhändertagande av djur ska beslutas av auktoriserad länsveterinär och djurägaren ska ha rätt att få en egen bedömning av sin egna auktoriserade veterinär.
  – Djurförbud ska dömas av domstol. Djurförbud ska innebära att man inte får ha ansvar om djur. Men man får ta hand om djur som någon annan tar ansvar för.

 2. Hej Ingela,

  Jag hittar inte den texten på partiets hemsida men det verkar ju handla om ännu ett icke-grönt ställningstagande från deras sida. Om jag inte missförstått punkterna så tycks ju partiet i konflikten mellan djurägarens rättigheter och djurskyddet eftersträva att det förra ska få trumfa det senare i större utsträckning.

 3. Ja, men om det är tillämpningen av tekniken man är negativ till så är det väl dumt att, som Landsbygdspartiet Oberoende, vara helt avvisande till tekniken i sig. Vidare är det väl ingen som i Sverige kommer att tvingas använda GMO-grödor. Även om vi släpper in GMO kan ju den som så önskar köra på med sina icke-GMO-grödor.

 4. Hej Jonas
  Du skriver med anledning av LPo.s hållning i bensinprisfrågan;.” Det skulle vara väldigt spännande att se hur ett sådant system fungerade i praktiken. Byråkratin och kontrollapparaten runt den reformen skulle troligen bli något alldeles extra.”

  Du missar en sak – nytänkets möjligheter. Det går faktiskt att lösa problemet rakt av med hjälp av en fastighetsrättslig reform (inrättande av s.k. Bosättningsfastigheter och Servicefastigheter), IT-teknik och speciella bankkort utfärdade av Riksskatteverket och enbart gäller för dem som är mantalsskrivna på Bosättningsfastigheter och som tankar bensin på Servicefastigheter. Avräkning av bensinmomsen kan då göras i samband med årets inkomstdeklaration för såväl bensinleverantörer som bensinköpare. Ingen byråkrati alls, faktiskt.

 5. Hejsan,

  Det finns säkert en lösning så att det upplevs som smidigt och oproblematiskt av den enskilde konsumenten. Men sedan har du ju fortfarande behov av en kontrollapparat när folk ska betala olika pris för samma vara eftersom det finns en risk att de som köper varan billigt säljer den vidare till de som betalar dyrt för densamma.

 6. Hej Jonas!
  Det handlar bara om momsen och upp till en viss summa per månad – ett slags ransoneringskort för moms. Eftersom vi kunde sköta såna under kriget för varenda varutyp och medborgare och utan datorer så borde det inte vara några problem med bara bensin i dagens IT-värld. Visst kan det förekomma att en äldre dam som kör väldigt lite kan samla på sig en massa bensin i en tunna i farstun och sälja momsfritt men det problemet är oändligt mycket mindre än det som en nedlagd lanthandel på en servicefastighet orsakar.

 7. Det här inlägget hade jag tidigare missat. Intressant att läsa hur någon som ”står vid sidan” uppfattar partiet och några av frågorna som lyfts fram av partiet.

  Personligen anser jag att man kan koppla mycket av partiets grundideologi till tanken om mer närdemokrati. Byggandet av vindkraftverk, närvaro av varg m.m. behöver beslutas om och förankras lokalt. I många frågor som partiet lyfter fram så finns en gemensam nämnare, att det är någon annan, någon utomstående, som står och dikterar hur det ska vara medan lokalbefolkningen bara får acceptera faktum. Det finns ett glapp mellan beslutsfattare och dem som ska leva med besluten. Det är framförallt detta glapp som t.ex. Landsbygdspartiet Oberoende vill råda bot på. Inte i en utan i många frågor. I frågor som berör människor och som har direkt och påtaglig påverkan på deras vardag.

 8. Hej,

  Det verkar ju dock inte alltid handla om mer närdemokrati. Partiet säger ju exempelvis blankt nej till GMO i Sverige. Likaså vill man inte ha någon frilevande varg i landet. I de fallen verkar det ju inte vara något tal om lokala beslut.

  Jag tycker dock att Landsbygdspartiet Oberoende är ett mycket spännande initiativ och det lär väl vara det enda av mikropartierna som skulle kunna vara något för framtiden. Det ska bli spännande att följa utvecklingen. Min personliga åsikt är dock att om man fokuserar på sådant som billigare bensin, ingen frilevande varg samt färre vindkraftverk är det risk att man framstår som ett populistparti som försöker vinna högljudda missnöjesgrupper.

  Finge jag skapa mitt eget landsbygdsparti skulle jag låta det fokusera dels på att säkra basservice och kommunikationer på landsbygden, dels på stora framtidsfrågor där landsbygden har en nyckelroll, som exempelvis hur vi ska säkra tillgången på livsmedel och energi i en svårförutsägbar och möjligen otryggare värld.

 9. Som jag har påpekat i en annan kommentar så verkar det lite lustigt att detta parti vill öka försvarsanslagen så oerhört mycket, till 5% av BNP, det var väl rätt länge sedan som Sverige lade sådana summor på försvaret, mitten/slutet av 1950-talet.

  Det låter ju nästan som om man vill skjuta av skarven också, om man läser i programmet. Den åsikten delar man ju i så fall med en enmansparti. Lite lustigt. :-)

  Sedan verkar man vilja begränsa allemansrätten, ta bort strandskyddet i glesbygd, begränsa djurskyddet (”sunt förnuft” ska tydligen råda, något som återkommer på andra ställen också), begränsa utbyggnad av vindkraft o s v.

  Jag får onekligen rätt mycket intryck av klassiskt missnöjesparti när jag läser programmet, men så kanske inte är fallet.

 10. ”För att påvisa det absurda i det skulle man kunna föreställa sig partiets motpol Urbanpartiet Oberoende som istället eftersträvar att ge landsbygdens alla fördelar till stadsborna, exempelvis samma låga bostadspriser i staden som på landsbygden.”

  Fast då är frågan. Har landsbygden tvingat staden till högre bostadspriser?
  Nu har vi exempelvis Miljöpartiet som årligen vill höja skatten på drivmedel. Vilka berör de mest? De som bor på landsbygden och pendlar 12 mil varje dag till jobbet, eller de som kan ta tunnelbanan till jobbet?

  Lite intressant är att vi nu, fem år efter att du skrev ditt inlägg, har fått Bensinupproret 2.0 med över 600 000 medlemmar.

 11. Hej Andrè,

  Men det handlar ju knappast om att stadsborna tvingar landsbygden till högre bensinpriser heller. Det är ju de icke önskvärda effekter som bensinanvändandet har på klimatet som tvingar fram skattehöjningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *