Cookies – PKJonas

Cookies

Den, redan när den kom, högst omoderna lagen om elektronisk kommunikation ger mig som webbplatsföreståndare vissa skyldigheter.

6 kap 18 § Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.

Denna harang, som känns lika aktuell som Hammurabis lagar, innebär mer konkret tre saker:

1. Om webbplatsen använder sig av cookies är jag ålagd att meddela detta.
2. Jag måste informera om vad mina cookies används till.
3. Slutligen måste jag inhämta läsarens samtycke till att dessa cookies lagras på dennes dator.

När det gäller informationen (1) får det med meningen som följer anses vara gjort. Denna webbplats använder sig av cookies.

När det gäller användningsområdet (2) så är det något som kräver en lite längre utvikning. Denna webbplats cookies används nämligen till mycket, de användas bland annat till att fjärrstyra den intet ont anande läsarens dator. De används också för informationsinhämtning av olika slag. De känner till exempel omedelbart av om läsaren har någon form av pikanta surfvanor. Surfar du mycket shemaleporr så är det något som mina cookies obönhörligen registrerar och vidarebefordrar till olika databaser världen över.

När det gäller samtycket (3) så har Post- och telestyrelsen varit vänliga och kommit med riktlinjer som är så luddiga att de blir meningslösa.

Som webbplatsinnehavare är du skyldig att se till att användare samtycker till den hantering av kakor som sker på webbplatsen. Samtycke innebär något förenklat ett medvetet godkännande. Exakt hur den tekniska utformningen ska se ut eller fungera för att möjliggöra detta är inte något som PTS i förhand kan säga. PTS anser att det är innehavarna av webbplatser som har bäst förutsättningar att ta fram fungerande och säkra lösningar för hur samtycket ska ske. PTS vill ge de som ansvarar för webbplatser tid och utrymme för att ta fram sådana lösningar.

Jag har utnyttjat den frihet Post- och telestyrelsen givit mig och skapat en egen lösning. Min egen tekniska utformning lyder som följer. Vill du inte ta emot cookies från denna webbplats så anmodas du klippa av nätverkssladden på tre ställen och starta ett eget litet internet hemma i vardagsrummet. Då slipper du förutom cookies från denna webbplats även internets alla avarter och får välja innehållet på ditt lokala internet själv. Det lär ju inte bli sämre eller enfaldigare än innehållet på det stora, globala internet. Lycka till!