Magnetisörens nittioåttonde vinter – PKJonas

Magnetisörens nittioåttonde vinter

När jag besökte nyandliga Jordstrålningscentrum häromsistens kände jag att pengarna brände i fickan. Bokbordet gapade dock nästan tomt. Där fanns böcker författade av kvällens konspirationsteoretiske föredragshållare som jag antingen redan hade eller inte ville ha. Utöver det fanns bara några tunna skrifter om magnetterapi från tidigt 80-tal. De kostade dock bara tio kronor styck så jag plockade åt mig två av dem.

Skrifterna skulle visa sig vara riktiga fynd. Författaren, Ivan Troëng, argumenterar i dem för magnetterapins undergörande effekter.

Den första skriften, Magnetterapins grunder, består till större delen av ett register över vilka sjukdomar magnetismen kan bota, och det verkar vara det mesta. Som exempel kan nämnas Addisons sjukdom, Adeni, Agorafobi, Adeno-carcinom, Akne, Akromegali, Alkoholism, Allergi, Aleukemi, ALS, Amnesi, Anafylaktisk chock, Anemi, Aneurysm, Angina pectoris, Appendicit, Apptitlöshet, Arterioskleros, Asbestos, Arytmi, Ascites, Astma och Atrofi och då har vi bara avverkat alfabetets första bokstav. Notera att eventuella felstavade åkommor är författarens egna felstavningar. Hur en typ av behandling kan hjälpa mot nästan allt är lite oklart, ett par sidor ägnas åt den teoretiska grunden men man blir inte klokare av att läsa dem.

Han redogör också mycket kortfattat för några vetenskapliga studier som han menar stöder magnetterapin, bland annat från slagrutegubben Ernst Hartmann. Det behövs kanske inte sägas, men det är inte den typ av studier man hittar på Pubmed som det hänvisas till i Troëngs häfte.

Själva magnetbehandlingen ser lite olika ut beroende på vad patienten lider av. Lokala besvär behandlas först och främst med en liten magnet fäst på kroppen. Mot allvarligare åkommor används kroppsomslutande elektromagnetiska spolar.

Vad lagen säger om alternativa behandlingar som saknar vetenskaplig grund verkar inte bekomma Troëng. Han stoppades av konsumentverket för några år sedan efter att ha påstått att hans magneter botade cancer och i mitten av 80-talet verkar det som om han blivit dömd för brott mot kvacksalverilagen. I nedanstående exempel från hans skrift ser Troëng gärna att hans behandlingar används på barn och vid behandling av cancer, båda brott mot patientsäkerhetslagen som kvacksalverilagen numera uppgått i.

Blue baby
blått barn beroende på dålig syresättning.
Orsak: Medfött hjärtfel.
Behandling: En tim morgon och kväll i kroppsspole Ø 35 cm. En 8 magnetmatta läggs under lakanet i hjärttrakten.
Prognos: Varierande från mycket god till dålig, beroende på hjärtfelets svårighetsgrad.

[…]

Cancer
Förr kräfta, svulstsjukdom dels malign-elakartad, dels s.k. godartad typ.
Orsak: Miljön utsätter den moderna människan för allt fler cancerogena influenser. Psykiska och andra påfrestningar som nedsätter immunförsvaret leder ofta till cancer resp. manifestation av latent cancer.
Behandling: Magnetbehandling av cancer har studerats av hundratals forskare både laboratoriemässigt och kliniskt. Redan Paracelsus fann att magnetbehandling av cancer var mycket effektiv. Den moderna magnetbehandlingen inriktas dels på en lägre nivå där man i första hand eftersträvar ett förstärkt immunförsvar och en förhöjd syresättning, dels på en högre nivå där fält på 150-1000 gauss visat sig kapabla att bryta ned cellstrukturen hos cancer. Den högre nivån med intensiva fält på själva tumörområdet stöttas alltid av lågintensiv eller mellanintensiv allmänbehandling av hela patienten. Lämplig utrustning är kroppsspolar på 60-300 gauss samt utrustning för uppnående av nivåer 600-1000 gauss, dvs ”cancerplattor” med eller utan järnbygel.
Prognos: Mycket god.

[…]

Hjärntumör
i hjärnan växande tumör.
Behandling: Huvudspole en tim 3 ggr/dag. Alt. 2 ggr en timme med 500-600 gauss.
Progos: God.

(Troëng, I. (1980), Magnetterapins grunder, s. 23-33)

I skriften kan man också läsa några anekdoter om patienter med cancer som använt magnetterapi, eventuellt på Troëngs inrådan. Två av dem valde helt bort konventionell behandling till förmån för magnetterapin som påstås ha gjort dem friska.

I den andra skriften, Magnetism ett bra medel mot cancer, inriktar sig Troëng på sin favoritåkomma. Han hinner dock även med att berätta lite anekdoter från olika hörn av världen om hur dödligheten minskat radikalt vid tider av läkarstrejk. Troëng har också förklaringen till varför det händer att behandlingen inte har effekt på cancern ibland.

Magnetisk cancerbehandling i Sverige är i dag en behandling som patienten ger sig själv. Eftersom så få läkare intresserat sig för metoden finns ingen ordnad övervakning av behandlingen. I några fall har detta medfört att patienten tagit alltför små doser.
Det är en grundregel vid all magnetterapi på att om önskat resultat inte uppnås har dosen varit för låg.

(Troëng, I. (1981), Magnetism ett bra medel mot cancer, s. 11)

Det är patientens eget fel om det inte fungerar alltså. Man kan i och för sig förstå att patienten tröttnar eftersom denne måste befinna sig i det magnetfält som genereras av den kroppsomslutande elektromagnetiska spolen i upp till åtta timmar per dag i vissa fall.

Troëng verkar dock ha varit en renässansmänniska av rang med många järn i elden. Googlar man lite ser man att han även intresserat sig för alternativa teorier kring forntida högt utvecklade civilisationer, likt en svensk Erich von Däniken. Han var också under en tid ordförande i ett UFO-troende sällskap och var övertygad om att vi hade återkommande besök från planeten Venus. Troëng har också skrivit en bok om hur månen och Stilla havet bildats vid en kollision med en himlakropp för nästan 12000 år sedan. Vid kollisionen slets en bit av jorden bort som bildade månen, nedslagsplatsen blev tydligen Stilla Havet. En sjujäkla smäll lär det ha varit.

Kanske låg det dock ändå något i hans magneter, ty en snabb koll på Ratsit ger vid handen att farbrorn är live and kicking vid 98 års ålder. Hans Stiftelsen Terapimagneter lever dock inte längre, konkurs inleddes i november 1982. Troëngs idéer och uppfinningar kommer dock säkerligen att överleva honom, genom dårars försorg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om Vetenskap, Pseudovetenskap, Cancer, Magnetterapi, Jordstrålningscentrum, Alternativmedicin, Exopolitik.

       

       

8 reaktioner till “Magnetisörens nittioåttonde vinter”

 1. Vilken charlatan!! Vad kan inte karlen ha på sitt samvete med tanke på möjligheten att sjuka människor kan ha avstått ifrån läkarvård.
  Att i anslutning till det här inlägget försöka sig på raljeri i kommentaren som i föregående tråd skulle kännas otillbörligt!!
  Gläder mig åt att kvacksalvaren stoppades även om jag kan låta bli att önska att han också fått skaka galler !!!

 2. wow 98 bast! karln är ett levande bevis för att det han lär ut fungerar. den s.k. ”läkarvården” av idag handlar mest om att proppa folk fulla med droger och kemikalier för att tjäna pengar, inte att bota dom…

 3. Hej Jonas!
  Jag undrar om du vet om man kan få tag i Ivan Troeng eller känner till vart han bor.
  Jag undrar också om du vet vart man kan köpa en kroppsmagnetspole.
  Hoppas på svar från dig.
  Vänliga hälsningar, Eva

 4. Hej Eva,

  99-åringen tycks stå att finna i Laholm.

  Vad ska du med en kroppsspole till? Att använda som intressant inredningsdetalj eller som present till vännen som redan har allt? Medicinska effekter lär mackapären inte ha då det saknas både vettiga förklaringsmodeller och studier som stöder detta.

  Den här annonsen har legat ute i 3 år. Du kan ju ringa och höra om den finns kvar.

 5. Jag bröt lårbenshalsen 1986 och opererades, kom hem från sjukhuset och fick låna en sjukhussäng av min företagsläkare.
  Mitt vänstra ben som opererats var kallt, låg cirkulation bevisligen. Trots varma filtar ingen förbättring. Talade med en vän som tillverkat kroppsspolar bland annat för att bota sin far som hade skelettcancer. Han kom hem till mig med en kroppsspole som placerades runt höften., och efter 1,5-2 timmar kom blodflödet, cirkulationen och värmen som en total befrielse. Läkningen gick förvånansvärt fort enl återbesöket på sjukhuset. Använde den en tid tills jag var återställd. Hur tolkar man detta?

 6. Hej Rolf,

  Vad bra att du blev frisk. Så länge metoderna inte visat sig fungera efter att ha blivit erforderligt vetenskapligt utvärderade är det dock bara en enskild anekdot där man inte har en aning om vad som orsakat den upplevda effekten. Det skulle vara enkelt, om än lite kostsamt, att utföra dubbelblinda studier om viljan fanns hos de som förespråkar och tjänar pengar på magnetterapin.

 7. Till Jonas. Du vet inte vad du pratar om, du bara tror utan att ha någon som helst kunskap i ämnet. Du tillhör den gruppen som utan att ha någon som helst kunskap om magnetfälts betydelse för allt levande på denna planet, växter,människor,djur uttalar dig. Ytterst märkligt att någon utan kunskap kan påstå att magnetterapi inte har någon effekt, men tyvärr så finns den korkade gruppen, som i olika forum gör sig gällande. Jag kan upplysa dig om att det finns flera vetenskapliga forskningsresultat som utförts på universitet efter alla konstens regler, med kontrollgrupp, bla i Sverige, som påvisat positiva resultat när det gäller magnetterapi. En del resultat har också publicerats i läkartidningar och ansedda vetenskapliga tidningar.

 8. Hej Christian, om du känner till några vetenskapliga studier som bekräftar Troengs påståenden så får du gärna hänvisa till dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *