Piratpartiets pedofilapologet och jag – PKJonas

Piratpartiets pedofilapologet och jag

Häromdagen satt jag och kikade igenom de olika partiernas valsedlar för att se vilka jag skulle ära med mina personröster i årets riksdagsval. De enda partiers kandidater som kunde kunna komma på fråga var förvisso Miljöpartiets och Socialdemokraternas, men jag tog mig ändå en snabb titt på de andra partiernas listor av ren nyfikenhet. När jag skummade igenom riksdagskandidaterna på Piratpartiets Stockholmslista råkade mina ögon fastna på en av deras kandidater, den i Enskede bosatte Dick Wase. Mitt intresse för obskyr litteratur hade lett till att jag för ett par år sedan lade vantarna på hans bok Samlag eller salighet: sexualitet och moral från forntid till nutid, ett stycke sexualhistoria tillika ett sexualpolitiskt manifest. Ska man tro Wase så är hela vår historia ett ändlöst kopulerande i alla dess former. Sådant som tidelag, incest och annat som idag ses som avarter har följt människan genom historien och är i allra högsta grad naturliga, menar Wase. Problemet är vår tids sexualmoral, sprungen ur kristendomen, som hindrar oss från att leva ut vår naturliga och mångfacetterade sexualitet, hävdar han vidare. Wases bok är omfångsrik och han går igenom sexuella praktiker från bland annat stenåldern, Mesopotamien, det gamla Egypten och det klassiska Grekland. Slutligen landar han i dagens, enligt Wase, repressiva samhälle.

I viss mån har Wase givetvis rätt i att människans sexuella beteende inrymmer och inrymt stora variationer. Han ser dock hela tiden vad han vill se och slätar snabbt över sådant som strider mot hans uppfattning, tecken på självvald tvåsamhet till exempel. Fotnoterna lyser också med sin frånvaro och det är därför svårt att veta vad som är sant och vad som är produkter av Wases hjärna. Han påminner faktiskt inte så lite om Varan-TV:s Egyptolog Ted Borg, en fiktiv historiker som låter sin historieskrivning i mycket hög grad färgas av sina egna snuskiga fantasier.


Dick Wases tvillingsjäl Ted Borg.

Så långt skulle Wases bok bara kunna vara något att le lite överseende åt men det finns några riktigt obehagliga bitar i hans alster. Han ägnar nämligen uppåt hundra sidor av sin bok åt att försvara pedofili, eller intergenerationell sex som den gode Wase föredrar att kalla det.

Det var i Wases absurda pedofilvurmande som jag faktiskt kände lukten av en liten skandal. Pedofili är ju laddat till tusen och med en riksdagskandidat som tar sådant i försvar skulle jag nog kunna dra till mig lite uppmärksamhet. Äntligen hade jag det scoop som skulle lyfta mig till stjärnorna. Äntligen skulle jag få lite andra läsare än de som googlar på Landsbygdsdemokraterna eller någon ordkombination som inbegriper ordet tidelag. Jag misstänker för övrigt att det är samma personer som är intresserade av hillbillypartiet Landsbygdsdemokraterna som är nyfikna på tidelag men det hör inte hit och jag har inga som helst belägg. Det brukar ju dock oftast vara unga män sysselsatta inom lantbruket som har ett alltför stort djurintresse.

Nåväl, utan att först googla och se om någon redan uppmärksammat mitt scoop gav jag mig i kast med Wases bok. Jag skummade igenom sidorna fyllda med Wases vansinne och logiska kullerbyttor för att fräscha upp minnet så att jag kunde skriva ett riktigt slagkraftigt inlägg. Efter det googlade jag lite för att se om någon mer hade skrivit något på nätet som jag skulle kunna ha användning för. Till min fasa upptäckte jag att jag var nästan en månad för sent ute, allt hade redan uppdagats av Expressen vilket jag missat eftersom jag varit internetledig stora delar av sommaren. Det hela hade slutat med att Wase blivit tvungen att avsäga sig sin kandidatur. Knäckt av detta förbannade jag mig själv för att jag inte suttit och slösurfat på valmyndighetens hemsida någon månad tidigare så att jag kunnat ta åt mig äran för avhoppet. Svor därför dyrt och heligt på att jag skulle ägna mer tid åt att planlöst surfa runt på nätet så att fadäsen inte skulle upprepas. Bestämde mig dock ändå för att skriva detta inlägg och unna mig några reflektioner kring det inträffade.

Något som jag fann märkligt var att Rick Falkvinge i Expressenartikeln påstod att han inte visste vad Wase skrivit om tidigare. Detta verkar dock ytterst osannolikt. Wase verkar nämligen inte klara av att skriva mer än ett par rader innan han osökt glider in på sex med barn, det räcker med att googla hans namn för att hitta exempel på det. Jag, som bara sprungit på hans texter vid ett par tillfällen, förknippade honom omedelbart med pedofilvurmande. Falkvinge, som själv uttalat sig på ett märkligt sätt om barnpornografi, var säkert helt på det klara med vilken sorts debatter Wase var engagerad i men såg det inte som ett problem förrän Expressen uppmärksammade det hela.

Någon isolerad företeelse verkar det heller inte röra sig om. En annan av partiets riksdagskandidater, Marie Axelsson, tog genast Wase i försvar men plockade kort därefter bort inlägget vilket uppmärksammades av Signerat Kjellberg. Det bortplockade inlägget finns också att läsa i sin helhet hos Nej till pirater och Piratpartiet.

Det kan tyckas långsökt och krystat att söka orsaken till problemen i partiets ideologi men kanske är det ingen tillfällighet att Piratpartiet dragit till sig en del suspekta element som själva ser sig som frihetliga sanningssägare. Partiets oreflekterade syn på frihet där man endast gör en allvarligt menad maktanalys av statens makt över medborgaren och utöver det intet, är dömt att leda fel. Frihet kan ju faktiskt även innebära frihet att förtrycka och utnyttja som exempelvis i fallet med sexuellt utnyttjande av minderåriga.

Jag avslutar mitt inlägg med några i stort sett okommenterade citat rörande pedofili från Wases bok. Jag tycker nämligen att de står bra för sig själva med sina grundlösa spekulationer och bakvända logik.

Man brukar med fog hävda att den vuxnes maktposition gentemot barnet omöjliggör några ömsesidiga sexuella relationer. Wase bemöter detta påstående med några hårresande liknelser. I slutet av stycket ges också en möjlig förklaring till varför Dick Wase blev som han blev. Som liten var han nämligen med om något särdeles traumatiskt, långt värre än sexuella övergrepp:

Det har, framförallt sedan Finkelhor 1979 (utifrån moral, inte vetenskap) formulerade sina teser om att barn till sin natur är inkapabla att sant medge sex med vuxna, framförts som argument, att den vuxnes maktposition gentemot barnet, och barnets oförmåga att förstå följderna, är det som direkt belastar sex mellan barn och en äldre. Gunter Schmidt formulerade det på detta sätt i specialnumret om pedofili i ”Archives of Sexual Behavior” 2002: Det finns ingen jämlikhet mellan partners i pedofila mellanhavanden. Och det är denna obalans i makt som utsätter barnets förmåga till självbestämmande för fara, hotandes att fullständigt övertrumfa denna. Knudsen & Haarberg formulerar det sålunda: Det är ett övergrepp när en vuxen använder – eller utnyttjar – den position som ålder, släktskap eller annan auktoritet ger till att kränka ett barns integritet för att tillfredsställa egna behov. Men föräldrar och andra vuxna utövar sin makt i mängder av olika situationer; hos läkaren när barnet tvingas ta till exempel sprutor och blodprov mot sin vilja (med traumatisk upplevelse som kan sitta i hela livet för somliga), när det måste utföra saker mot sin egen vilja, som att äta upp den ”äckliga” maten eller spela musikinstrument de inte vill, för att föräldern säger till – utan att de vare sig förstår följder eller varför – när det inte får sin vilja fram, när läraren utövar sin auktoritet, med mera, med mera. För att inte tala om vilken obalans det är i makt mellan den västerländska välståndsarbetaren som, alltid med polisiär hjälp, tvingar minderåriga i u-länder att uppge det enda möjliga lönsamma yrket som existerar, prostitution, för att tvingas återvända till svält och misär, enbart för att tillfredsställa den västerländska aktivistens egocentriska empati. Faktum är, att den enda anledningen till att argumentet om maktposition anförs är därför att det handlar om sex! Den smutsiga, farliga och av Gud utanför äktenskapet och föräldrasovrumsdörrarna speciellt hatade sexualiteten. Det appliceras i princip aldrig på några andra maktpositionsutövningar av vuxna gentemot barn. Ingen stiftar till exempel lagar mot skolundervisning bara för att det råder maktojämlikhet i klassrummet. Argumentet om ojämlikhet i makt har faktiskt ingen relevans i sig självt, om man inte utgår från att sex är så fruktansvärt vidrigt. Makt får absolut inte användas för att orsaka sex (eftersom det är så fruktansvärt vidrigt), däremot är det helt legalt för att förhindra det.

Inte rusar man iväg med barnet till terapeuten bara för att det av en vuxen till exempel tvingats dela med sig av sin godispåse till andra? Om så vore, då vore jag definitivt en presumtiv terapikund. När jag i fyra-, femårsåldern var på en vuxenfest fick alla barn varsin likadan godispåse, som alla utom jag proppade i sig i ett nafs. Eftersom jag sparat mitt snask, så var de äldre barnen på mig och försökte ta från mig, och slet i min påse. Självklart började jag gråta, för jag visste ju att det var mitt, och att de redan ätit upp sitt. Men då kom en främmande tant – som irriterade sig på barnskriken – och löste tvisten genom att bestämma, att jag skulle dela med mig till de andra. Tro mig när jag säger, att det var en traumatisk och kränkande upplevelse som satt i länge, enbart därför att en vuxen utövat sin makt (och som dessutom visat barnen att det lönar sig att terrorisera en som är mindre). Men hon avtjänade inte en enda dag i fängelse för det.

(Källa: Wase, D. (2008), Samlag eller salighet: sexualitet och moral från forntid till nutid, s. 296-297)

Wase har också med hjälp av lite hemmasnickrad evolutionspsykologi listat ut vad pedofiler är bra till, nämligen att träna barn i sex:

Av någon anledning har tillvaron fylogenetiskt skapat en del människor med en stark sexuell fokusering på barn, både bland män och kvinnor. Man kan naturligtvis fråga sig varför det är så, eftersom det inte förefaller direkt gynnande för reproduceringen. Men förmodligen hänger det ihop med just den träning inför vuxenlivets reproducering som barns sexualitet ska utgöra. I alla andra avseenden hjälper vuxna – vid sidan om barnens jämnåriga och äldre kamrater – till med träningen inför vuxenlivet. Det gäller såväl barn som ska lära sig att exempelvis snickra, göra hushållets sysslor eller att jaga, likväl som barns sociala träning. Det förefaller därför inte omöjligt, att precis som vissa vuxna måste ha särskilt intresse för att bistå vid annan träning så har naturen också skapat ”pedofiler” som speciellt intresserar sig för barnets sexuella träning. Särskilt som homo- och bisexuella verkar vara en starkt överrepresenterad grupp bland pedofilerna. De ska ju ändå inte vara särskilt aktiva i reproduceringen. Det styrks också av det påstådda fenomenet, att pedofiler ofta är mer lyhörda för barn, och ”på barns nivå” än andra vuxna. Det gör också, som Gardner påpekar, att barnet tidigt blir sexuellt orienterat (”sexualiserat” som det stämplas som i vår tid) av den belöning det får av tidiga orgasmer och speciell uppmärksamhet, vilket gör att sannolikheten för att det ska börja med reproducering tidigt är hög, eftersom det lärt sig att tycka om sex. Något som ur DNA-synpunkt gör att ett barns ”sexualisering” är direkt gynnsamt för reproduktionen.

(Källa: Wase, D. (2008), Samlag eller salighet: sexualitet och moral från forntid till nutid, s. 299)

Mer hårresande liknelser och insikten att lille Pelle inte bör fråga tanter eller farbröder om hur barn blir till, ty då måste de kanske demonstrera:

Hur kan det komma sig att just sex är skadligt och inte till exempel fotboll (som kan innehålla mycket tvång och trauma) eller kramar (innebär alltid kroppskontakt)? Det kan illustreras med en kommentar av samme Howitt: Vetskapen att väldigt unga barn är sexuellt nyfikna och masturberar betraktas inte som ett rättfärdigande för vuxna att masturbera dem. Det är naturligtvis riktigt, men skulle det också appliceras på barns nyfikenhet i andra sammanhang? Vi skulle knappast påstå att barns nyfikenhet inte rättfärdigar oss att svara på frågor eller visa dem hur man gör, bara det gäller något annat än sex. Men varför då inte med sex?

(Källa: Wase, D. (2008), Samlag eller salighet: sexualitet och moral från forntid till nutid, s. 308)

Wase slår också ett slag för ungt entreprenörsskap, i form av barnprostitution:

Prostitution är ett förhållandevis enkelt arbete, som ger bra avkastning, och som låter barnen uppleva lyxiga och bekväma miljöer, som annars är helt stängda för dem.

(Källa: Wase, D. (2008), Samlag eller salighet: sexualitet och moral från forntid till nutid, s. 337)

Ridå.

Bloggat: Signerat Kjellberg – Marie Axelsson, piratpartistisk riksdagskandidat, har raderat blogginlägg om pedofili, Nej till pirater och Piratpartiet – Mer pedofilutrensning behövs i Piratpartiet.

Media: NM1, NM2.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om Politik, Piratpartiet, Ideologi, Pseudovetenskap, Pedofili, Småpartier, Dick Wase.

       

       

13 reaktioner till “Piratpartiets pedofilapologet och jag”

 1. Snygg sammfattning, sicken mupp. Han har även undertecknat Stockholmsinitiativets bisarra och failade upprop.

 2. Att alla galningar förenar sig gör att det blir lättare att ha koll på och ta ställning till dem. Undrar förresten om kontrarianism har någon ärftlig komponent?

 3. Se där, han har skrivit på Stockholmsinitiativets upprop. Det är väl förvisso inget ovanligt att självutnämnda sanningssägare kritiska till etablissemanget engagerar sig på flera fronter.

 4. Nystartade partier drar alltid till sig underliga typer. När miljöpartiet var nytt kommenterade en av de ledande: ”Det här är ett mycket brett parti. Här finns alla sorters knäppgökar”. Förmodligen såna som tror att, äntligen, äntligen, kommer det något som ska ge dem upprättelse.

  Efter en tid brukar de sållas ifrån.

 5. Ja, visst är det så. I vissa partier sållas de bort och partierna kan därför vinna bredare stöd. I andra däremot, tar knäppgökarna över. Återstår att se vilket öde Piratpartiet möter, det finns en del knäppgökar kvar att rensa ut.

 6. Knäppgöken påstår på fullaste allvar (tillsammans med sin förläggare universitetsadjukten (japp!) Carina Schedvin att boken har köpts in som ”kurslitteratur” på psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.. eventuellt vid psykiatriska institutionen då.. ;-)

  Därutöver läses den vid ”högskolan i Malmö”.. haha..

  Nej, förresten var det visst ”Masterprogrammet vid Lunds universitet”.. gäsp..

  Så mycket som författaren HATAR akademiska titlar och ”etablisemanget” kan han inte låta bli att hitta på dessa ”institutioner” som liksom använder hans verk för att undervisa de blivande psykologerna, ingenjörerna och vilka det nu månne vara..

  En total kuckupelle. Lika kucku som förläggaren förresten..

 7. Herregud, jag orkade knappt läsa mer än ett par meningar när du började citera honom.

  Han säger att alltså inte nej till påståendet ”barn kan inte medge till sex, och en vuxen utnyttjar sin maktposition eftersom barnet inte förstår konsekvenserna (t.ex. att bli ofrivilligt av med sin oskuld till någon man inte älskar, innan man förstår värdet av sin oskuld)” – han säger istället ”Det finns massvis som barn inte medger till men som vuxna vet bättre; Att ta sprutor när man behöver medicin eller när man går till tandläkaren.”

  Herrejävlar vilken sjuk man. Han drog ju de sjukaste liknelser jag kan föreställa mig. Så man ska ha sex med barn för att ”vuxna vet bäst”?!

  Wow… vilken logik.

  Jag förstår vinkeln han försöker dra. Grejen är ju faktiskt den att 100% av oss människor och andra djur är sexuella varelser, även när vi är barn. MEN en jävla vuxen ska fan inte ge sig på barn! Det är inte moraliskt rätt att ge sig på någon som inte har en aning om vad de medger till. Ja, ett barn kan ge sitt medgivande i ord, men det är bara tomma ord eftersom ett barn har *ingen* aning om konsekvenserna av handlingen, och därför är kan de aldrig ge ett *riktigt* medgivande.

  Sen vet jag inte vad han syftar på med barn. Om han menar någon under 10 år så är han riktigt sjuk; vid den åldern är de bara naiva och gulliga, och inte det minsta sexuellt intressanta. Sen via puberteten sker en gradvis förändring när vi utvecklar våra sekundära sexkarakterier (bröst, etc), men människor i den åldern är inte särskilt mentalt stimulerande för en vuxen man. Det är först när de är fullt vuxna vid MINST 15+, HELST 20+ som en kvinna blir en kvinna och faktiskt börjat förstå världen och har en vuxen kropp och en vuxen hjärna.

  Så summan: Dick Wase är en idiot. Och hela debatten han gav sig in i är hysterisk och förgiftad, så jag vet inte varför han ens försökte. Visst, unga tjejer kan ibland vara vackra (ett faktum som alla män kan känna igen men som blånekas i dagens samhälle), men en ung kvinna är inte *I NÄRHETEN* av en vuxen kvinna vad gäller utstrålning av sexuell och mental attraktion, och kommer ALDRIG vara intressant för en frisk man. Män har överlag i princip ingenting gemensamt med en tonårstjej. Skulle väl isåfall vara om det var någon exceptionellt intelligent tjej som till och mer är mer mentalt mogen än vuxna, men hur ofta sker det?

  Bah. Unken debatt alltihopa det här. Är glad att Dick Wase outades. Vilken nolla.

 8. Hej J,

  När Wase skriver barn så är nog tyvärr just barn han menar. Faran med den här typen av idéer är knappast att de skulle få genomslag i samhället, det lär aldrig hända. Däremot kan de ju användas som ursäkt av pedofiler som känner ett behov av att motivera utlevnad av sina sexuella preferenser. Här och där på nätet finns faktiskt de som menar att Wase är någon sorts modig sanningssägare. Man undrar om de verkligen läst vad han skriver.

  Håller med om betraktelsen över tonåringar. Om man glömmer de moraliska betänkligheterna, man är faktiskt inte frisk om man står ut tillräckligt länge i fjortisars sällskap för att ha sex med dem.

  Jag ser för övrigt i mitt statistikverktyg att det här fyra år gamla inlägget plötsligt har fått ett antal läsare de senaste dagarna men jag vet inte varför. Vet du? Har Wase återigen hamnat i hetluften någonstans? Googlade lite men hittade inget.

 9. Herregud,

  Såg precis att du hade svarat och valde därför att läsa igenom resten av alla Dick Wase-citaten. Jag satt som en jävla fågelholk när jag läste resten av vad han skrivit. Det var långt värre än jag trodde. Mer sinnessjuk logik har jag sett *en* gång förr, men då var det skrivet med bajs på väggarna på ett mentalsjukhus.

  Trodde ju faktiskt först att han pratade om tonåringars sexualitet (vilket är helt naturligt). Men nej, han pratar om sex med barn i åldrar som går att räkna på *EN* hand, och han tycker dessutom att barnprostitution i u-länder är jättemegapositivt eftersom de asiatiska småbarnen får ligga med feta västerländska gubbar inuti ”lyxiga hotellrum” (som han uttryckte det). Jag tror inte hotellrummets dekor är det som sätter sig på dessa barnens hornhinnor, faktiskt. Tror snarare det är Dick Wases motbjudande ansikte som bränner sig fast. Oftast säljs dessutom dessa barn av sina egna mammor eftersom det finns mycket pengar i det, och ibland är detta förälderns ”enda lösning” för att betala tillbaka stora skulder. Det var inte så längesen som jag av en slump fick syn på en artikel i The Guardian som nämnde hur en liten flicka kördes av sin mamma till ett hotell – och sedan kom en främmande man. Flickan var helt oförstående, och resten kan ni ju lista ut. Hon beskrev traumat – inte nog att hon blev våldtagen; hon blev såld av sin egen mamma, och efter ett par år av detta så flydde hon hemifrån.

  Detta är enbart ett exempel på hur Dick Wases ”utopi” ser helt annorlunda ut i verkligheten. Du har helt rätt när du säger att han verkar ha tittat på precis vad som helst och sedan slängt bort allt som talade emot hans idéer, och sedan istället fantiserat om vad *han* tror att barnens ”verkliga perspektiv” är. Sedan sprang han ut som en galen profet och skrev 400+ sidor med rena galenskaper. Det där klippet du infogade från Varan-TV var mer passande än jag först anade.

  Jag kan med säkerhet säga att Dick Wase inte har rent mjöl i påsen. (Spekulationer kring Wase borttagna /Jonas)

  Och detta leder till din fråga: Ja, det verkar som att andra pedofiler använder Dick Wases dynga för att rättfärdiga sig. Jag tror jag vet vart dina besökare kommer från. Satt nämligen idag på Flashback och kollade nyheter under ”Aktuella brott och kriminalfall” och läste nyheten ”Pedofil i Eskilstuna gripen av nationella insatsstyrkan i dramatisk räd”, och på den senaste sidan så fanns där en person med följande signatur: ”Ett boktips för alla: Samlag eller salighet en bok som är författad av Dick Wase. Boken tar upp över 40 000 år av sexual moral. Från ”grottmannen” fram till vår förtryckta tid. Den är seriöst skriven och har ett stort källregister.”

  Min tanke blev ”Vad f-n är detta?”. Din site var ett av de första resultaten, och gav mig ett perfekt exempel på hur ”seriöst skriven” Dick Wases bok är. Skulle inte förvåna mig om han skrev den med sin Dick. Hur den ens blev publicerad är ju ett mysterium.

 10. För att avsluta, och för att ge information till andra framtida läsare, så sökte jag på hans namn nu för att få se hur han ser ut egentligen, så att man äntligen vet vilken typ av man som tar sig tiden att skriva en sådan bok:

  http://upptillkamp-gullan.blogspot.se/2010/08/pannskott-pa-honom-for-fan.html

  En 55-årig, gråhårig mellanstadielärare(!), som anser att det pågår en häxjakt mot pedofiler och att det är pedofilerna som är offren, eftersom ”de bara vill barnen väl”.

  Och ja, han har fortfarande kvar sitt jobb som lärare, och har till och med skrivit barnböcker till sina elever, där han beskriver pedosexuella handlingar inom ramen av en fantasyhistoria:

  http://www.helagotland.se/noje/default.aspx?articleid=7274775

  (Spekulationer kring Wase borttagna /Jonas) Uägh. Han är helt bortom allt vett.

  Fick även syn på detta praktexempel på vilken snuskgubbe detta är:

  http://blogg.ecpat.se/2009/01/22/osakligt-igen-om-ecpat-dick-wase/

  Där anklagar Dick Wase ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes) för ”häxjakt”. Detta är ju en förening som skyddar barn och räddar dem ur prostitution och fängslar halickar. Dick Wase tycker att barnen ska förbli sexslavar och att det pågår häxjakt mot halickarna och köparna… Tur att denna man inte har någon som helst makt i samhället, och att hans galna skrifter aldrig kommer tas seriöst.

  Tack för att din bloggpost finns uppe så att framtida person som hör talas om hans bok får veta vilken sjuk man detta är.

  Håll tillgodo och ha en trevlig dag! Ska tvätta min hjärna med tvål nu för att glömma att Dick Wase existerar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *